Novinky

Novinky

5. August 2021
Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia, v opačnom prípade sa lekárnička vyhodnotí ako vážna chyba.
5. August 2021
Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie technickej a emisnej kontroly Vášho vozidla.
6. August 2021
Vozidlo, ktoré jazdí v cestnej premávke, musí mať položky výbavy a predmety podľa § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.