Online rezervácia

Pravidelná technická kontrola:

 • najčastejšie používaná
 • pri novom vozidle po 4 rokoch
 • následne každé 2 roky

Opakovaná technická kontrola

 • po predchádzajúcej pravidelnej kontrole
 • pri zistení nedostatkov a po ich odstránení

Administratívna technická kontrola

 • získanie osvedčení pri dovoze vozidla zo zahraničia
 • po pridelení ŠPZ, prip. pri ich strate
 • pri dovezení vozidla zo zahraničia
 • po kontrole originality

Technická kontrola na žiadosť zákazníka

Pravidelná emisná kontrola:

 • najčastejšie používaná
 • pri novom vozidle po 4 rokoch
 • následne každé 2 roky

Opakovaná emisná kontrola

 • po predchádzajúcej pravidelnej kontrole
 • pri zistení nedostatkov a po ich odstránení

Administratívna emisná kontrola

 • získanie osvedčení pri dovoze vozidla zo zahraničia
 • po pridelení ŠPZ, prip. pri ich strate
 • pri dovezení vozidla zo zahraničia
 • po kontrole originality

Emisná kontrola na žiadosť zákazníka

STK Lučenec

STK Lučenec

Predstavujeme vám novú stanicu technickej a emisnej kontroly v Lučenci.
Nájdete nás na Zvolenskej ceste 36 (za stavebninami Garaj).

Služby

Služby

Technická kontrola
Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samo...
Emisná kontrola
Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, kompone...
SMS notifikácie
Táto služba je na väčšine staníc technickej a emisnej kontroly už pomerne bežná avšak u nás Vám ok...

Príprava na technickú a emisnú kontrolu

Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie technickej a emisnej kontroly Vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy až po ukončenie kontroly.

Novinky

Novinky

5. August 2021
Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia, v opačnom prípade sa lekárnička vyhodnotí ako vážna chyba.
5. August 2021
Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie technickej a emisnej kontroly Vášho vozidla.
6. August 2021
Vozidlo, ktoré jazdí v cestnej premávke, musí mať položky výbavy a predmety podľa § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.