Cenník

Cenník

Cenník platný od 01.01.2023

Technická kontrolaEUR s DPH
Pravidelná TK voz. do 3,5 t M1,N1,L1-L7 A LS45,00 €
Pravidelná TK voz. do 3,5 t+plyn/hybrid M1-M1, L3-L747,00 €
Uznanie typového, národ. Schválenia ES M1, N1, L –
Doplnenie technických údajov (účtuje sa k cene pravidelnej kontroly)
15,00 €
Uznanie typového, národ. Schválenia ES M2,3, N2,3,C,03-4,R2-4,T1-5,PS
Doplnenie technických údajov (účtuje sa k cene pravidelnej kontroly)
30,00 €
Pravidelná TK voz. nad 3,5 t + plyn N2,N3,M2,M391,00 €
Prípojné vozidlá O233,00 €
Pravidelná TK voz. nad 3,5 t N2,N3,M2,M3 + PS (2 nápravy)79,00 €
Prípojné vozidlá O3-O458,00 €
Traktory a ich prípojné vozidlá T1-T5, R1-R465,00 €
Nariadená TK nad 3,5 t M2,M3,N2,N3,O3,O4 A Tb230,00 €
Nariadená TK do 3,5 t ostatné kategórie115,00 €
Opakovná TK M1,N1,L1-L7,Ls,O223,00 €
Opakovná TK brzdy M1,N1-L7,Ls,O230,00 €
Opakovná TK M2,3,N2,3,C,O3-4,R2-4,T1-5,PS35,00 €
Opakovná TK  brzdy M2,3,N2,3,C,O3-4,R2-450,00 €
TK administratívna osobné17,00 €
TK administratívna nákladné25,00 €
Skúška bŕzd 1 náprava12,00 €
Príplatok JDV osobné13,00 €
Príplatok JDV nákladné25,00 €
Farmárske značky100,00 €
  
Emisná kontrolaEUR s DPH
Pravidelná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel44,00 €
Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel – u nás30,00 €
Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel – cudzia44,00 €
Pravidelná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn,50,00 €
Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn – u nás30,00 €
Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn – cudzia50,00 €
Pravidelná EK nad 3,5t  N2, N3, M2, M3, T ,diesel58,00 €
Opakovaná EK nad 3,5t  N2, N3, M2, M3, T ,diesel – u nás35,00 €
Opakovaná EK nad 3,5t  N2, N3, M2, M3, T ,diesel – cudzia58,00 €
Pravidelná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel + plyn75,00 €
Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel + plyn – u nás50,00 €
Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel+plyn – cudzia75,00 €
Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z. pre voz.kat. M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb115,00 €
Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií60,00 €
Administratívna EK17,00 €
Skúška EK30,00 €
Skúška EK + plyn35,00 €