Objednávka

Objednávka

1. Typ kontroly

Online rezervácia

Pravidelná technická kontrola:

 • najčastejšie používaná
 • pri novom vozidle po 4 rokoch
 • následne každé 2 roky

Opakovaná technická kontrola

 • po predchádzajúcej pravidelnej kontrole
 • pri zistení nedostatkov a po ich odstránení

Administratívna technická kontrola

 • získanie osvedčení pri dovoze vozidla zo zahraničia
 • po pridelení ŠPZ, prip. pri ich strate
 • pri dovezení vozidla zo zahraničia
 • po kontrole originality

Technická kontrola na žiadosť zákazníka

Pravidelná emisná kontrola:

 • najčastejšie používaná
 • pri novom vozidle po 4 rokoch
 • následne každé 2 roky

Opakovaná emisná kontrola

 • po predchádzajúcej pravidelnej kontrole
 • pri zistení nedostatkov a po ich odstránení

Administratívna emisná kontrola

 • získanie osvedčení pri dovoze vozidla zo zahraničia
 • po pridelení ŠPZ, prip. pri ich strate
 • pri dovezení vozidla zo zahraničia
 • po kontrole originality

Emisná kontrola na žiadosť zákazníka

2. Termín kontroly

TÝŽDEŇ:15.04.2024 - 19.04.2024 DNES

08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50

08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
Nie je možné rezervovať.

08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50

3. Osobné informácie

Termín kontroly

Druh kontroly:

*Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu. V prípade zmeny termínu Vás vopred telefonicky kontaktujeme.