Testovacia kontrola

Testovacia kontrola

Ak vaše vozidlo bolo po pravidelnej technickej či emisnej kontrole vyhodnotené ako dočasne spôsobilé, máte 2 mesiace na to, aby ste poruchu odstránili a prišli na opakovanú kontrolu.

Pokiaľ vaše vozidlo opakovanú kontrolu opäť absolvuje neúspešne, dôjde k zmene jeho stavu na nespôsobilé pre jazdu na pozemných komunikáciách a v tom momente na ňom nemôžete jazdiť a mali by ste ho dať zo stanice technickej kontroly odtiahnuť. Aby ste tomu predišli, môžete vykonať takzvanú testovaciu kontrolu pred opakovanou (napr. bŕzd).

Táto služba je možná len po telefonickej objednávke a na základe voľných kapacít stanice technickej kontroly.

 

Test bŕzd vozidla do 3,5t – 15 €

Test bŕzd vozidla nad 3,5t – 10 € za každú testovanú nápravu

Test emisnej kontroly 15 €