Je možné technick...

Je možné technickú a emisnú kontrolu vykonať súčasne ?

Áno, je to možné. Absolvovanie emisnej kontroly je podmienkou pre úspešné absolvovanie technickej kontroly vozidla. Naša stanica technickej kontroly ponúka motoristom absolvovanie obidvoch druhov kontrol pod jednou strechou.