Služby

Služby

Technická kontrola
Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samo...
Emisná kontrola
Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, kompone...
SMS notifikácie
Táto služba je na väčšine staníc technickej a emisnej kontroly už pomerne bežná avšak u nás Vám ok...
Testovacia kontrola
Ak vaše vozidlo bolo po pravidelnej technickej či emisnej kontrole vyhodnotené ako dočasne spôsobilé, m...